Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Hialuronsk?bes injekcijas (filleri)

Viena no popul?r?kaj?m un dro?kaj?m est?tisk?s medic?nas proced?r?m, kas uzlabo ?das tvirtumu un tonusu ar prepar?tiem, kas l?dz?gi ?das dabiskajiem komponentiem. Hialuronsk?bes filleri gan palielina mitruma daudzumu ?d?, gan piepilda nev?lamas, ar gadiem izveidoju?s krunkas. Visvair?k tiek veiktas sejas korekcijas, piem?ram, deguna-l?pu rajona kroku likvid?ana, l?pu apjoma korekcija, k? ar? pieres krunci?as.

M?su centr? izmanto augst?k?s kvalit?tes fillerus no firmas Allergan (Francija).

Cenas:


Grumbu samazin?ana pieres rajon? ar Juvederm Ultra no 70 Ls/no 99.60 EUR
Nazolabi?lo mutes rievu pild?ana ar Juvederm Ultra no 150 Ls / no 213.43 EUR
L?pu apjoma model?ana ar Juvederm Ultra Smile no 130 Ls/ no 184.97 EUR
Sejas skulptur?ana ar Juvederm Ultra Voluma no 150 Ls/ no 213.43 EUR

BukletS:

buklets1 buklets2 buklets3 buklets4atpaka? uz sarakstu