Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Ogas uz sejas

Pacien?jiet ar? savu ?du - gandr?z visus aug?us un d?rze?us, ko mums d?sni sniedz vasara var likt uz sejas, lai to pabarotu ar dabiskiem vitam?niem un aug?sk?b?m. Ogu maskas ir ieteicams likt p?ris reiu ned???. Maskas j?liek tad, kad ir pietiekami daudz laika, lai var?tu relaks?ties, dom?t kaut ko labu un nomierinou, rad?t savu m?jas SPA vidi.

J?atceras, ka jebkuras ogas, kuras j?s lietojat, rada balinou efektu sejas ?dai. P?c sejas mask?m v?lams lietot savas sejas ?das tipam atbilsotu kr?mu.

  • Zemenes, avenes, upenes un j??ogas var vienk?ri saspaid?t un kl?t uz sejas, kakla un dekolt? zonas. Ogu masu patur 10-15 min?tes, tad noskalo ar v?su ?deni. Ogas nedaudz balin?s un mitrin?s ?du, izl?dzin?s s?k?s grumbi?as un saviks poras.
  • Lieciet uz sejas tom?tu ripi?as, tas saviks poras, nov?rs?s ?das sp?d?anu un mazin?s taukain?bu. Tom?tiem ir antibakteri?la iedarb?ba. Nomizotus un saspiestus tom?tus var sajaukt ar? ar auzu p?rsl?m - maska toniz?s un mitrin?s ?du.
  • Sam?c?tas avenes vai citas ogas (apm?ram sauja) saku?a ar vienu olas baltumu. Samaisa un liek uz sejas. Patur 10-15 min?tes, tad noskalo ar remdenu, p?c tam ar aukstu ?deni. Ja ?da ir sausa, pievieno ?damkaroti e??as. ?da b?s gluda un poras - savilktas.
  • Sejas ?das toniz?anai var lietot saspaid?tas upenes, kam pievienota 1 ?damkarote sald? vai sk?b? kr?juma, 1 t?jkarote biezpiena un liek uz sejas. Tur 15 min?tes, tad noskalo ar remdenu ?deni. Maska toniz? un mitrina ?dau, pie?ir tai gludumu.
  • Saspaida 10 ave?u ogas un samaisa ar 1 t?jkaroti medus. Masku kl?j un sejas un patur 10-15 min?tes, tad noskalo. Maska baro, att?ra un atsvaidzina ?du.
  • Lai izl?dzin?tu grumbas, ieteicama zeme?u sulas un piena komprese attiec?b? 1:1. Kompresi tur uz sejas, kakla un dekolt? zonas vismaz 20 min?tes.