Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

  • Maska pret vasarraibumiem. Sasmalcina p?ters??us un samaisa ar r?gupienu. Masu kl?j un sejas un tur 15-20 min?tes.
  • Sasmalcina p?ters??u lapas un kl?j uz sejas. Tur 10-15 min?tes. Maska mazina t?sku p?c negul?tas nakts.
  • Sasnalcina 1 gl?zi p?ters??u, var izmantot ne tikai lapas, bet ar? k?ti?us un sakn?tes. o masu ieber termos? vai stikla trauk?, aplejs ar 2 gl?z?m verdoa ?dens un atst?j, lai 6-8 stundas ievelkas. P?c tam ?idrumu izk? caur sietu, pievieno viena citrona sulu un uzglab? v?sum?. P?ters??u dz?rienu var izmantot sejas t?r?anai losjona viet?. To var dzert pa 2-3 ?damkarot?m pusstundu pirms katras ?dienreizes 7-14 dienas. Tas mazina t?sku jebkur? ?erme?a da??. Kop seniem laikiem to izmanto, lai mazin?tu sejas piet?kumu un nov?rstu maisi?us zem ac?m.