Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Biorevitiliz?cija ir inovat?va metode, kur ar s?ku injekciju pal?dz?bu ?d? tiek ievad?ti hialuronsk?bes preper?ti (Juvederm Hydrate, Surgilift Plus), kas kompens? hialuronsk?bes tr?kumu ?d?.

Juvederm HYDRATE - t? ir jaun?k?s paaudzes nestabiliz?t? hialuronsk?be ar augstu molekulmasu un sast?v? pievienoto mannitolu, kas darbojas k? sp?c?gs antioksidants, pasarg?jot ?du no br?vi radik??u kait?g?s ietekmes un darbojas k? hialuronsk?bes protektors, padarot t?s no?rt?an?s procesu l?n?ku.

Proced?ras rezult?t?:

  • notiek ?das starp?nu matricas atjaunoan?s,
  • tiek dzi?i mitrin?ta ?da,
  • tiek paaugstin?ta ?das elasticit?te un tonuss,
  • izz?d s?k?s krunci?as,
  • pieaug ?das pretest?ba pret br?vajiem radik??iem,
  • tiek ieg?ts "starojoas ?das" efekts.

Cena no 130Ls

no 184.97 EUR

atpaka? uz sarakstu