Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Medus mas?a n?k no Sen?s Tibetas un t?s pamat? ir ?das un biolo?iski akt?vo vielu, kuras satur medu, mijiedarb?ba.

Ar ?s mas?as pal?dz?bu efekt?vi var c?n?ties ar celul?tu, veicot medus mas?u problem?tiskaj?s viet?s.

Medus mas?as priekroc?bas:

 • krasi uzlabo asinsriti dzi?os ?das sl??os,
 • veicina iek?jo org?nu un audu apg?di ar bar?bas viel?m,
 • medus atdodot biolo?iski akt?v?s vielas, absorb? toks?nus un veicina to ?tru izvad?anu no organisma,
 • att?ra ?du, t? k??st z?daina, elast?ga, izl?dzin?s zem?das sabiez?jumi,
 • uzlabojas organisma st?voklis kopum?.

Medus mas?a sast?v no 15 seansiem, kurus veic ik p?rdienas. Tas ir ?oti svar?gi, ka mas?u neveicam katru dienu, bet gan katru otro.

Medus mas?ai var izmantot:

 • jebkuru dab?go medu,
 • tam j?b?t bez piedev?m,
 • nedr?kst b?t sacukurojies,
 • k? papildin?jumu medum var pievienot arom?tisk?s e??as
 • (citrona, apels?na, eikalipta, lavandas u.c.),
 • uz vienu t?jkaroti medus pievieno 5 pilienus arom?tisk?s e??as.

P?c mas?as viet?m paliek zilumi, kuri ar laiku noiet. S?kum? proced?ra liekas s?p?ga, ta?u v?l?k ?da adapt?jas un ir viegl?k.

Laiks 1 stunda

no 35.00 Eur

atpaka? uz sarakstu