Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Masque Termique

Payot termomaska ir bag?tin?ta ar citrusu aug?u kokteili un ir paredz?ta noguruas ?das kopanai.

Sast?vda?as:

  • k?lija sulf?ts nodroina siltuma efektu lai ierosin?tu akt?vo sast?vda?u iedarb?bu,
  • sil?cijs uzlabo mikrocirkul?ciju ?d?,
  • ?teriskas e??as nodroina relaks?ciju,
  • kakao aktiviz? endorf?nus prieka molekulas",
  • aples?ns un piparm?tra stimul? un toniz?,
  • Garvielas no?em ?das saspringumu.

Kopum? termomaskas proced?ra pie?ir mirdzumu noguruai ?dai, no?em nogurumu, baro un atdz?vina ?du.

atpaka? uz sarakstu