Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

ATACHE

Jau vair?k k? 30 gadus Atache kosm?tika ir ieguvums pras?giem klientiem.

Zin?tnisk?s kosm?tikas raot?ji ATACHE ir vieni no l?deriem kosm?tikas tirg? Eirop?, Amerik? un pasaul?.

Jau no 1932. gada ik dienu notiek dinamiska att?st?ba, tiek rad?ti un raoti inovat?vi kosm?tiskie l?dzek?i. Atache kosm?tikas izstr?des s?kum? tiek izmantoti ilgstoos farm?cijas p?t?jumos ieg?tie rezult?ti, kas ir k? pamats kosm?tikas raoan?.Pateicoties tam, tiek pied?v?ti ekskluz?vi un kvalitat?vi rezult?ti.

?pai j?uzsver Atache zin?tnieku p?t?jumi un izstr?des C vitam?na un Retinola l?nijas produktiem, kas rad?ja apv?rsumu kosmetolo?ij?, jo ?d? veid? kosm?tikas l?dzek?os eso?s akt?v?s vielas tika izmantotas pirmo reizi. Atache laboratorij?s izstr?d?t? kosm?tika atbilst GMP standartiem (augt?kie standarti raoanas praks?). K? da?a no ASAC Pharma grupas, Atache ie?em unik?lu vietu kosm?tikas tirg?.

ATACHE kosm?tikas pamat? ir ide?ls skaistuma, baud?juma uz zin?tnisko p?t?jumu balanss, kas nodroina augstu kvalit?ti un apmierin?tus klientus.

Ofici?lie ATACHE Scientific Cosmetic izplat?t?ji Latvij?: SIA Ragne mob.t. 22003444 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Katru m?nesi tiek r?koti bezmaksas semin?ri.

www.atache.lv