Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

?rstniecisk? sejas proced?ra ar fit?nsk?bi

Saudz?ga metode sejas ?das kopanai, kas piem?rota:

 • c??ai ar p?ragr?m novecoan?s paz?m?m,
 • taukainas, problem?tiskas ?das kopanai,
 • akne skartas ?das ?rst?anai,
 • elasticit?ti un tonusu zaud?juai ?dai,
 • ?dai ar noguruma paz?m?m (nespodra, sausa ?da, nepietiekama asinsapg?de ?das virsk?rt? u.c.).

Proced?ras pamat? ir fit?na ?rstnieciskais koncentr?ts - dab?gs produkts, kas padara ?das virsmu gludu, tvirtu, sp?d?gu, neizsaucot ?das lob?anos. Piem?rots visiem ?das tipiem, piem?t unik?la sp?ja:

 • stimul?t kolag?na un elast?na sint?zi,
 • izl?dzin?t s?k?s grumbi?as,
 • balin?t pigmenta plankumus,
 • regul?t tauku dziedzeru darb?bu,
 • samazin?t poru izm?ru,
 • uzlabot ?das imunit?ti.

no 20 - 35 Ls

no 28.46-49.80 EUR

atpaka? uz sarakstu