Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Aug?sk?bes no Filorga

Aug?sk?bju p?lings, kas tiek pied?v?ts m?su skaistumkopanas salon? ir no Filorga pied?v?juma, paredz?ts ?das novecoan?s paz?mju intens?vai samazin?anai. P?linga koncentr?cija ir no 50 - 70 % Proced?ras laik? kosm?ti?is nov?rt? J?su ?das st?vokli un izv?las nepiecieamo un efekt?v?ko p?linga koncentr?ciju.

40 Ls

56.91 EUR

atpaka? uz sarakstu