Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Mesopeel proced?ra

Mezoterapija apvienojum? ar p?lingu sejas, kakla un dekolt? zonai, kuras rezul?t?:

  • Uzlabojas mezoterpijas preper?tu uzs?kan?s
  • Ide?la proced?ra bl?vai un noguruai ?dai
  • ?da atg?st mirdzumu un elasticit?ti
  • Uzlabojas ?das strukt?ra
  • Tiek veikta intens?va c??a pret ?das nepiln?b?m
  • Redzami uzlabojas ?das kvalit?te un revitaliz?cija

Proced?ras ilgums 1 stunda, kuras laik?, p?c aug?sk?bju p?linga, tiek veikta mezoterapija - mikroinjekcijas ?d? no 0,5 mm l?dz 13 mm dzi?um?, izmantojot allop?tiskas (tradicion?las), homeop?tiskas un biolo?iski akt?vas vielas. ?di ?das sl?n? ievad?tas vielas iedarbojas daudz efekt?g?k nek? kosm?tiskie l?dzek?i, ko izmanto ?das kopan?.

130 EUR

atpaka? uz sarakstu