Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Jaun?k? metodika grumbi?u samazin?anai un sejas liftinga atg?anai sejas vid?j?s un pieres/acu zon? ir mas?a, ko veic uz sausas ?das "Blefarolift".

Neskatoties uz ?s mas?as nosaukumu "blepharon", kas tulkojum? noz?m? "plaskti?", mas?? tiek iek?auti ar? uzacis, pieres un vaigu kaulu zonas.

Ieteicama:

  • ja ir pieres krunkas
  • "v?rnu k?ji?as" acu zon?
  • t?ska ac?m un smagi plaksti?i
  • uzacs ?r?j?s malas nosl?d?jums
  • acs ?r?j? kakti?a nosl?d?jums
  • saspringums pieres/acu zon?

Rezult?ts p?c ?s mas?as ir ?trs, paman?ms un ar ilgstou iedarb?bu. Kop?jais mas?as ilgums ir no 45-60 min?t?m, apvienojum? ar j?su ?das tipam atbilstou kopjoo kosm?tiku (sejas masku), proced?ras ilgums 2 stundas.

Cena no 50 - 71 EUR

atpaka? uz sarakstu