Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

BIOg?la p?rkl?jums nagiem

BIOg?la p?rkl?jums ir paredz?ts nagiem, kam ilgstoi ir lietotas g?llakas. P?rkl?jums sekm? naga atjaunoanos, stiprina to un mitrina naga pl?ksni. Proced?ra tiek veikta ar LSN produkciju (V?cija).

Rezult?t? nagi:

  • ir sp?d?gi, gludi, vesel?gi un elast?gi,
  • atg?st zaud?to stiprumu,
  • nesl??ojas,
  • tiek aizsarg?ti no apk?rt?jas vides ietekmes.

Ide?li piem?rota proced?ra, ja v?laties ataudz?t savus dab?gos nagus!

Cena:

BIOg?la p?rkl?jums ar manik?ru 20 Eur

BIOg?la p?rkl?jums bez manik?ra 15 Eur

atpaka? uz sarakstu