Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Retinola dermop?lingi

Dermop?lingi no ATACHE Scientific Cosmetic apvieno sev? augstas iedarb?bas sk?bes un retinolu.

Ieguvumi:

 • uzlabo ?das izskatu: t? k??st gluda un starojoa,
 • mitrina ?du,
 • atjauno ?du,
 • progres?joa un paman?ma metode,
 • laba panesam?ba, der pat ?oti jut?g?m ?d?m, jebkur? gadalaik?,
 • ?tri redzami rezul?ti.

DERMIC + l?nija iek?auj 3 p?lingu veidus:

LIGHTENING PEEL - dermop?lings pigment?cijas trauc?jumiem.

Iedarb?ba:

 1. pigment?cijas nov?rana,
 2. ?das to?a izl?dzin?ana,
 3. antioksidantu darb?ba,
 4. mitrin?ana.

PURIFYING PEEL - pretpi??u dermop?lings.

Iedarb?ba:

 1. tauku dziedzeru darb?bas regul?ana,
 2. pretiekaisuma,
 3. antioksidantu darb?ba,
 4. ?das mitrin?ana,
 5. ?das virsk?rtas nolob?ana,
 6. pi??u r?tu samazin?ana.

CORRECTIVE PEEL - ??miskais p?lings pret ?das novecoanos.

Iedarb?ba:

 1. ?das mitrin?ana,
 2. stimul? ?das ?nu darb?bu,
 3. atjauno sejas ?das ?nas,
 4. stimul? hialurnosk?bes un kolag?na sin?zes procesu ?d?.
Vienas proced?ras cena: 40 - 45 Eur
Dermp?lingu ieteicamais kurss: 1-4 reizes (atkar?b? no ?das st?vok?a un probl?m?m).
Oblig?ta iepriek?ja konsult?cija pie kosm?ti?es Ilze Lie?es.