Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

D?vanu kartes

Salon? ir iesp?jams ieg?d?ties d?vanu kartes J?su iz?l?tajai summai vai pakalpojumam. D?vanu karte ir der?ga 6 m?neus. T? ir lieliska izv?le ikvienam!