Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Muguras t?r?anas proced?ra ietver p?lingu - skurbi, poru dzi?o att?r?anu, mas?u, masku, un protams, profesion?la meistara konsult?ciju. Muguras t?r?anas proced?ra ilgst l?dz vienai stundai.

no 28 - 50 Eur

atpaka? uz sarakstu