Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Ausu caurdurana notiek ar speci?lu medic?nisku ier?ci (pistoli). Cen? iek?auti speci?li ier?cei paredz?ti auskari, kas pal?dz veiksm?g?k norit?t ausu dz?anas procesam.

15 Ls / 21.34 EUR

10 Ls / 14.23 EUR vien? aus?

atpaka? uz sarakstu