Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Kora??p?lings (Rose de Mer - Christina)

Biolo?iskais jeb a??u p?lings. Kora??u s?k?s da?i?as tiek fiziski iestr?d?tas ?d?, nolobot to, k? rezult?t? ieg?st jaunekl?gu un maigu ?du. Tas ir dabisku kora??u p?lings uz 100% augu b?zes, kura sast?v? ietilpst Sarkan?s j?ras kora??i, augi no Braz?lijas, N?ves j?ras s?ls, kas satur biostimul?jous un re?ener?jous komponentus, miner?lus, augu prote?nus, mikroelementus, E un C vitam?nus un beta-karot?nu. Pateicoties im bag?t?gajam sast?vam, p?lings nodroina sp?c?gu re?ener?jou un mikrodermabr?zijas efektu. P?lingu rekomend? pie pinn?m, aknes, postaknes, paplain?t?m por?m, pigment?cijas plankumiem. P?lings uzlabo ?das toni, mazina s?k?s r?ti?as, veicina grumbu samazin?anos, uzlabo ?das mikrocirkul?ciju.

60 EUR

atpaka? uz sarakstu