Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Pamata proced?ra sev? ietver sejas att?r?anu no dekorat?v?s kosm?tikas, sejas p?lingu (atkar?gs no ?das tipa), uzacu korekciju (klienta br?va izv?le), sejas mas?u, sejas masku, dienas grimu un protams, profesion?la meistara konsult?ciju. Pamata proced?ra ilgst no vienas stundas l?dz pusotrai stundai.

no 50 Eur

* cena atkar?ga no pilietot?s kosm?tikas, aparat?ras, meistra kvalifik?cijas un proced?ras ilguma

atpaka? uz sarakstu