Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Pied?v?jum? ir ilgstoas, dzi?as iedarb?bas placent?r?s kosm?tikas PLAZAN proced?ras. Kosm?tikas sast?v? ir dz?vnieku valsts izcelsmes akt?vie ?nu komponenti, t?di k? hialuronsk?be, elast?ns, kolag?ns, glikozaminoglik?ni u.c. komponenti ar liel?ku vai maz?ku molekulmasu, kas ?auj tai iek??t un darboties da?dos ?das sl??os, radot paliekou efektu (mitrina, baro, toniz?, re?ener?, dzied? br?ces, piem?t pretmikrobu iedarb?ba). T? ir k? alternat?va mezoterapijai un ir piln?gi savietojama ar cilv?ka ?das komponentiem, tai piem?t augsta efektivit?te, pieraduma un antig?nu neesam?ba.

no 28 Ls

no 39.84 EUR

atpaka? uz sarakstu