Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

o mas?as veidu veic ar rok?m vai ar da?du apar?tu un ier??u pal?dz?bu. ? mas?a ir saudz?joa, jo iek?auj sev? vienm?r?gu mas?as pa??mienu kopumu. T?s laik? notiek limfas sastr?gumu un venozo asi?u p?rb?de. Izdarot sp?c?gu musku?u m?c?anu pan?ksim limfvadu nospieanu un rad?t? efekta neb?s. ? mas?a pal?dz izvad?t toks?nus no organisma, no?em t?sku un smaguma saj?tu k?j?s.

no 43.00 EUR

atpaka? uz sarakstu