Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Masieris nov?rt? b?rna emocion?lo, fizisko att?st?bu un atbilsoi vi?a vecumam un probl?m?m tiek veikta nepiecieam? mas?a. Mas?as laik? pieauguais atrodas b?rna tuvum?.

M?su speci?listes veic ar? kust?bu terapiju (mas?u) z?dai?iem p?c Bobota metodes.

no 14 EUR

atpaka? uz sarakstu