Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

?rstnieciskais pedik?rs

?rtnieciskais pedik?rs ir m?sdien?ga pedik?ra metodika. T?s laik? netiek izmanota ?dens vann?te, t?d? veid? tiek nov?rsta s?n?slim?bu izplat?an?s. Pedik?ra laik? tiek lietoti speci?li l?dzek?i raupjas, sausas ?das, k? ar? varacu un ieauguu nagu apstr?dei.

no 17 Ls

no 24.19 EUR

atpaka? uz sarakstu