Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Spa pedik?rs

Str?d?jam ar Creative SPA, kas ir dab?gi produkti, ieg?ti no zemes dz?l?m, bag?ti ar vitam?niem, miner?lviel?m, ?teriskaj?m e???m un komponentiem, kas baro, intens?vi mitrina un m?kstina ?du. ? proced?ra tiek veikta soli pa solim un iek?auj sev? visp?r?ju relaks?cijas kompleksu mitrin?anu, p?lingu, sildoo masku, mas?u ar ?teriskaj?m e???m.

N?kot uz proced?ru, Jums j?re?in?s, k? t? aiz?ems vismaz pusotru stundu J?su laika, t? ir proced?ra, kas ne tikai padara skaistas J?su p?das, bet ar? sniedz visp?r?ju ?erme?a relaks?ciju, viegluma un gais?guma saj?tu.

SPA pirmais solis uz harmoniju!

bez lakas no 40.00 EUR

ar laku 45.00 EUR

ar Shellac 55.00 EUR

atpaka? uz sarakstu