Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

G?la nagi k?j?m

Str?d?jam ar LCN v?cu g?lu, kas ?pai izstr?d?ts k?ju nagiem ir elast?g?ks, k? ar? lab?k piegu? ?stajam nagam. Rezult?t?, k?ju nagi izskat?s kopti ilgu laiku un korekcija nepiecieama tikai p?c m?nea. ?pai ieteicams vasaras laik?, kad k?jas tiek atsegtas, lai var?tu baud?t silto sauli.

no 20 Ls

no 28.46 EUR

atpaka? uz sarakstu