Salons Verdi

Adrese

C?su iela 31
3. korpuss, VIII k?p?u telpa
R?ga, LV-1012

Mob.: 20-25-33-33
T?lr.: 67-373-383

E-pasts: info@salonsverdi.lv

Ziemai
Samtainas un vesel?gas l?pas ar? ziem?

 • Vakar?, kad l?pu ?da ir att?r?ta, to, t?pat k? p?r?jo sejas ?du, var toniz?t ar ledus gabali?iem, uzlabojot asins piepl?di.
 • Ja l?pas ir aprautas v?j? un to ?da lob?s, ir nepiecieams l?pu p?lings. M?jas apst?k?os p?lingam noder?s citrona ??l?te. Sausas, saspr?g?juas l?pas nav iesp?jams uzkr?sot, t?p?c pasm?r?jiet t?s ar sodas, s?ls un medus mais?jumu. Noskrub?jiet ar samalt?m auzu p?rsl?m vai izlietotiem kafijas biezumiem. P?c p?linga uz l?p?m var likt saspiestu ban?nu vai avokado t? b?s laba, barojoa un mitrinoa maska.
 • L?pas var pabarot ar? ar kvalitat?vu ol?ve??u, smilts?rk?u e??u vai saldo kr?jumu.
 • P?c t?jas dzeranas veldz?joa komprese l?p?m varb?t t?jas maisi? vai biezumi. Kompresi uz l?p?m patur apm?ram 10 min?tes. Visefekt?v?k? ir piparm?tru, meroz?u vai kumel?u t?ja.
 
Lai skropstas labi augtu
 • Lai pagatavotu mais?jumu skropstu kopanai, ?em nedaudz r?cine??as vai saulespu?u e??as un pievieno tai vienu l?dz divus pilienus A vitam?na e??as koncentr?ta, visu sajauc. Not?r?tas skropstas un uzacis ar ?du mais?jumu var ieziest katru vakaru.
 

 • Kompresei var izmantot ar? izm?rc?tus t?jas masi?us ?oti labi ir meln?s t?jas maisi?i. T?jas masi?iem j?b?t mitriem, bet ne siltiem. Tie pal?dz nov?rst piet?kumu ap ac?m, nomierina un atsvaidzina ?du. Lielisks l?dzeklis n?kamajai dienai p?c jautras ball?tes.
 • Pret maisi?iem zem ac?m var izmantot ar? sar?v?tu svaigu kartupeli, ko ietin marl? un tur zem ac?m 20 30 min?tes. T?pat var izmantot ar? biezpienu.
 

 • Svaigi spiesta citronu sula ir labs dezinfekcijas l?dzeklis savainojumiem un aptur br?ces asi?oanu.
 • Citrona sula balina ?du, pal?dz izl?dzin?t krunci?as.
 • Citrona sula p?d?m un pap?iem vakar? p?c vannas nor?v? p?das, ?pai pap?us, var ar? pilin?t uz nagiem t? m?kstina ?du, uzlabo asinsriti, likvid? s?n?u infekciju.
 
Sejas maskas
 • ?em izm?rc?tu rupjmaizi kop? ar ol?ve??u, pievieno olas dzeltenumu. Masku kl?j uz sejas un patur 15-20 min?tes, tad nomazg? ar remdenu ?deni.
 • Vienam olas dzeltenumam pievieno nedaudz citrona sulas un 1 t?jkaroti ol?ve??as. Visu labi samaisa un kl?j uz sejas. Nomazg? ar siltu ?deni.
 • Saspaida ban?nu un sajauc ar samalt?m auzu p?rsl?m un siltu pienu. Kl?j uz sejas un tur 15 min?tes. Maska labi pabaros sausu ?du.
 • Izkaus? okol?di un samaisa ar saldo kr?jumu. Kl?j uz sejas, kakla un dekolt? zonas. Tur 10-15 min?tes. Maska dom?ta sausai ?dai.
 • ?em vien?d?s attiec?b?s medu un ol?ve??u un samaisa ar tikpat lielu daudzumu balt? m?la. Ieg?to mais?jumu nost?dina vienu stundu. Kl?j uz sejas un patur 20 min?tes. Noskalo ar ?deni. Ieteicams lietot vienu reizi ned???. Sejas ?da k??s glud?ka un mazin?sies grumbi?as.
 • Sar?v? citrona vai apels?na mizi?u (var abas kop?). Samaisa ar sakultu saldo kr?jumu, pievieno daus pilienus citrona vai apels?na sulas un kl?j uz sejas, kakla un dekolt? zonas. T? vienlaikus kalpo gan k? p?lings, gan k? maska. Maska ?oti labi att?ra, mitrina, pabaro un revitaliz? noguruu, pel?ku ?du.

 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

Lapa 1 no 2